Projekt | Na Křížení cest
Menu

(Staro)nový rozměr příměstského bydlení

Vracíme se ke kořenům české vesnice – k harmonii, řádu, spojení člověka a přírody, starého a nového. Osvědčené principy jsme přizpůsobili současným potřebám. Získejte domov v zástavbě, která ukazuje cestu k modernímu, trvale udržitelnému příměstskému bydlení.

Život v zeleni

Dostatek stromů, keřů a zelených ploch je základem harmonického protředí. Na Křížení cest se zeleň neomezuje jen na soukromé zahrady, ale tvoří důležitou součást veřejného prostoru. Z jižní strany zástavbu ukončuje unikátní zelený val.

Prostředí tvoří lidé

Zastavit se na slovíčko, tu a tam si vypomoct, sejít se na kávu či na drink. Kvalitní sousedské vztahy jsou základem spokojeného bydlení. Díky originálnímu urbanistickému řešení se lidé Na Křížení cest mohou přirozeně potkávat, aniž by si vstupovali do soukromí.

+
Semknutá řetězová zástavba
+
Velké množství veřejné zeleně
+
Dobrá prostupnost, napojení do obce i lesa
+
Promyšlené využití parcely
+
Bezpečné ulice se zklidněnou dopravou
+
Osobitý charakter centra území
+
Harmonie celku

Semknutá řetězová zástavba

Promyšlené, kompaktní uspořádání podporuje rozvoj sousedských vztahů a zároveň je základem udržitelnosti zástavby, která tak nezabírá zbytečně mnoho prostoru.

Velké množství veřejné zeleně

Zeleň je základem kvalitního prostředí, zlepšuje mikroklima a pomáhá zadržovat vodu. Proto má ve veřejném prostoru Na Křížení cest nadstandardní zastoupení – na předzahrádkách, ve formě uličních stromořadí či zeleného valu.

Dobrá prostupnost, napojení do obce i lesa

Ať bydlíte v kterékoli části Na Křížení cest, do centra obce i do okolního lesa je to pěšky kousek. Obnovujeme historickou polní cestu, která vede napříč územím, a doplňujeme ji hustou sítí nových komunikací (proto Na Křížení cest).

Promyšlené využití parcely

Díky umístění domu v rohu parcely nevznikají nikde hluchá, obtížně využitelná místa. Zároveň získáváte široké možnosti pro využití zahrady a soukromou část zahrady, kam odnikud není vidět.

Bezpečné ulice se zklidněnou dopravou

Řídíme se tím, že ulice v obytné čtvrti má patřit lidem, ne autům. Ulice Na Křížení cest mají zklidněný dopravní režim a jasně vymezený prostor pro parkování aut. Díky tomu jsou přehledné, kultivované a bezpečné pro chodce i hrající si děti.

Osobitý charakter území

Naším cílem bylo inspirovat se a soudobě interpretovat charakter historických obcí, proto Na Křížení cest nenajdete unifikované a sterilní ulice typické pro satelitní městečka.

Harmonie celku

Domy v řetězové zástavbě mají sjednocené průčelí, u něhož se střídají vždy štít domu a brána. Pro decentní odlišení domu se používá několik různých pastelových barev. Díky tomu vzniká harmonický celek.

Inspirace tradiční venkovskou návsí

Centrální část Na Křížení cest je inspirovaná podobou tradiční české návsi, kterou známe například z okolních obcí Koterov, Božkov nebo Černice. Vznikne tak příjemné místo, kde je možné se na chvíli zastavit, posedět, popovídat si. Život se nemusí omezovat jen na prostor vlastní zahrady.

Citlivá práce s územím

Věříme, že kvalitní věci potřebují čas, otevřený dialog a spolupráci všech relevantních stran. Projekt Na Křížení cest vznikl s maximální péčí řady lidí různých profesí a slouží jako vzorový příklad toho, jak přistupovat k rozvoji určitého území. Nad rámec běžných razítek jsme nechali zpracovat podrobnou územní studii celku a sociologický průzkum, které detailně řeší zapojení nové výstavby do stávajícího kontextu. Díky tomu se projekt stane přirozenou součástí Vejprnic.

Projekt Na Křížení cest využívá unikátní koncept řetězové výstavby, který je registrován jako chráněný průmyslový vzor u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Zelený ochranný val

V jižní části Na Křížení cest vznikne jedinečný zelený val. Ten jednak zajistí maximální klid oddělením lehké výroby v sousedství, zároveň ale bude sloužit jako netradiční parkový prostor. Po hřebeni valu povede pěší cesta k nové zastávce autobusu.

Věříme, že lidé ocení velkorysost

Naší snahou je ukázat novou cestu v přístupu k developmentu. Od okamžiku, kdy jsme poprvé vstoupili do území ve Vejprnicích, je naším cílem udržitelnost a respekt k lokalitě i současným obyvatelům. Těší nás, že se architektům z ateliéru K světu podařilo ve vzájemné shodě s odborníky a představiteli obce překonat některé limity území a přetavit je v přednosti – ať už jde o výstavbu nové vodárny nebo zeleného valu s pobytovou a rekreační funkcí. Rozhodli jsme se pro velkorysé řešení veřejného prostoru, který zabírá celou třetinu území, klademe mimořádný důraz na čistotu a kvalitu architektury a domyšlení každého detailu. Věříme, že to jsou hodnoty, které budoucí obyvatelé ocení.

Ing. arch. Richard Myslivec, LoopWay, s.r.o.
DEVELOPER PROJEKTU

Na cestě k trvalé udržitelnosti bydlení

Udržitelnost bydlení a jeho šetrnost k životnímu prostředí jsou čím dál důležitější. Na Křížení cest proto uplatňujeme řadu řešení, které efektivně snižují jeho dopady na okolí.

Citlivé hospodaření s vodou

V souvislosti s klimatickou změnou je stále důležitějším tématem zadržování srážkové vody. Díky množství speciálně navržených ploch se voda může přirozeně vsáknout a zbytečně neodtéká do kanalizace.

Přirozené a zdravé klima

Pro mikroklima lokality je důležité množství zeleně na zahradách a ve veřejném prostoru, ale i sousední les. Ten bude díky zachování historické polní cesty dobře dostupný pro budoucí rezidenty Na Křížení cest i stávající obyvatele.

Napište
Zavolejte